CJ, Ivana Myšáková, 2013

Nejdříve vyber do věty správné sloveso. U sloves v doplněném cvičení urči osobu, číslo a čas.

Fanda celý večer u počítače.Tatínek se často na sportovní přenosy. Šárka bude příští týden na horách. Děti si knihu o historii. příliš pomalu.


SLOVESOOSOBAČÍSLOČAS
seděl
dívá
bude lyžovat
koupí
Jíte