Ivana Myšáková, CJ 3/3

A ještě jednou přísloví!

Křižovka

Doplň chybějící slova. Piš velkými tiskacími písmeny.
      1             
2                   
                 
                 
  3    4               
                 
                 
    5    6             
                 
                 
    7      8     9        
                 
       10            
                 
          11         

Napříč

2. Pes,který štěká
3. Darovanému koni na zuby
5. Ve dvou se to lépe
7. Chybovat je
9. Na každém šprochu, pravdy
10. Co na srdci to na
11. Boží mlýny melou pomalu, ale

Dolů

1. Co je šeptem, to je
2. Co oči nevidí, to srdce
3. Kdo hledá
4. Lepší holub na střeše, nežli vrabec v
6. Můj dům - můj
8. Kdo lže, ten
9. Chytrému napověz, hloupého