Tereza Bílková - cj 2/8

obrtygr.gif

Najdeš správné PROTIKLADNÉ slovo?

Ke každému slovu vyber slovo PROTIKLADNÉ (opačného významu).
světlo
noc
vysoký
zdravý
najedený
mokro
hlasitý
zima
nový
živý
hluboký
vpravo