Tereza Bílková - HV Tereza Bílková - cj 2/8

???

ZVUKY A TÓNY

Pokud si myslíš, že daná věc na obrázku vydává tóny, tak k ní přiřaď notu. Pokud daná věc vydává zvuky, přiřaď k ní obrázek amplionu, do kterého mluvíme.