Ivana Myšáková, M Obrázek :http://www.maszskt.investtel.cz/predmety/matematika/osnovy/6/63.htm

Zaokrouhlování čísel

Při zapisování výsledků nezapomeň udělat vždy mezeru mezi tisíci a sty. Hodně štěstí :)
Číslo 234 596 zaokrouhli na desetitisíce.
Číslo 845 666 zaokrouhli na desítky.
Číslo 149 587 zaokrouhli na statisíce.
Číslo 548 213 zaokrouhli na tisíce.
Číslo 520 369 zaokrouhli na stovky.
Číslo 999 555 zaokrouhli na desítky.
Číslo 845 555 zaokrouhli na desetitisíce.
Číslo 366 285 zaokrouhli na statisíce.
Číslo 56 321 zaokrouhli na statisíce.
Číslo 100 100 zaokrouhli na tisíce.
Číslo 478 952 zaokrouhli na statisíce.
Číslo 32 561 zaokrouhli na desítky.
Číslo 226 505 zaokrouhli na desítky.
Číslo 78 417 zaokrouhli na statisíce.
Číslo 126 zaokrouhli na tisíce.
Číslo 631 477 zaokrouhli na desetitisíce.
Číslo 205 205 zaokrouhli na desetitisíce.
Číslo 11 333 zaokrouhli na statisíce.
Číslo 69 335 zaokrouhli na tisíce.
Číslo 69 555 zaokrouhli na tisíce.