Gabriela Mikulková 2011 Prvouka 1.+2.ročník

Páry hospodářských zvířat

Obtížnost 3.

    
Vyhledej správné dvojice.