Ivana Myšáková, M

Aritmetický průměr

Při psaní čísel nezapomeň na mezeru mezi sty a tisíci.

Způsob výpočtu

Ukázková úlohaHana četla knížku. První den přečetla 18 stran, druhý den 26 stran, třetí den 23 stran a čtvrtý den 29 stran. Kolik stran přečetla průměrně za jeden den?
Postup:
přečteno celkem 18+26+23+29=96
počet dní 4
průměrně za den 96 : 4 =24
Hana přečetla za den průměrně 24 stran.Aritmetický průměr čísel vypočítáme tak, že součet těchto čísel vydělíme jejich počtem.
Daná číslaSoučet daných čísel Počet daných čísel Aritmetický průměr
300Kč, 220Kč, 380Kč
1,1,3,4,2,1
20kg, 24kg, 28,kg kg kg
6km, 2km, 3km,7km, 7km km km
20l, 65l, 48l, 27l, l l
4m, 27m, 13m, 12m m m
3q, 5q, 9q,7q, 2q, 10q q q
5, 4, 3, 1, 2, 4, 2,
1 000, 1500,     

1 400